English
Bipac

Slip-lid-tins with opener

sliplidtins with opener

Denna typ av burk kallas Slip-lid-tin with opener.

Dessa tillverkas i metall. Finns i olika storlekar enligt nedan tabell.

Metallburkarna är skyddslackade inuti och utanpå.

Kontakta oss för mer information och minsta order.

sliplidtins with opener tab